Tapoja olla yhteydessä

Pelkkä Facebookin käyttö on ongelmallista kaltaisellemme liikkeelle. Nykyään facebookin ongelmat esimerkiksi yksityisyyden suhteen tunnetaan hyvin. Haluammekin kannustaa ihmisiä käyttämään muita alustoja.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tzm.fi/2019/11/12/tapoja_olla_yhteydess%C3%A4.html