Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 50


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2022/01/30/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-50/
1 Like