Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 48


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.zeitgeistmovement.cz/2021/09/17/hnuti-zeitgeist-zasadni-zmena-zpusobu-mysleni-cast-48/
1 Like